EmPower

Motiverede og engagerede medarbejdere – til samme lønniveau

0

Glade medarbejdere, der møder engageret ind på jobbet og går tilfredse hjem fra arbejde, kommer ikke af sig selv. Dem får man nemlig kun, hvis man som arbejdsgiver udøver en bevidst og aktiv adfærd for at gøre medarbejderne mere motiverede til at yde et godt stykke arbejde. Her er det selvfølgelig oplagt at se på, hvor meget medarbejderne får udbetalt på lønchecken og sætte det beløb op.

Men det er selvsagt ikke alle virksomheder – hverken unge eller etablerede – der nødvendigvis har de økonomiske midler, der skal til for at hæve medarbejdernes løn. Heldigvis kan ledelsen tage en række andre tiltag for at fremme medarbejdernes motivation og entusiasme til at levere på jobbet. Her kommer nogle af.

Lyt til alle medarbejdere

Ja, det lyder lidt banalt. Men alene det at medarbejderen føler, at ledelsen lytter til både problemer, forslag til løsninger og ikke mindst til medarbejdernes idéer, kan være med til at give alle medarbejdere en følelse af ejerskab i virksomheden. Det gælder for så vidt alle arbejdsfunktioner, fra akademikerne i HR-afdelingen til håndværkerne på værkstedet.

Når man som menneske føler, at det, man laver, er ens eget og noget, som man har personlig indflydelse på, så får man også automatisk lyst til at yde en god indsats, så projektet eller produktet i sidste ende bliver til en succes.

Fri bil

Man kan godt være en virksomhed med begrænsede midler og samtidig lave investeringer. Ved at investere i en firmabil, der giver de ansatte dæk under fødderne, så gør man faktisk både de ansatte og firmaet som helhed en tjeneste. Den ansatte vil føle sig set som en, der har et vigtigt erhverv, som er vigtigt og værdifuldt nok til at investere ekstra penge i.

Omvendt vil firmaet som helhed få medarbejdere, der er mere positivt stemt over for ledelsen og derfor mere villige til at give den en skalle på jobbet. Men det er også en investering for virksomheden, at medarbejderne kan komme hurtigt frem og tilbage fra møder ude i byen eller i fjerntliggende småbyer – det skaber mere effektivitet på arbejdspladsen, og i sidste ende vil en bil derfor kunne blive en rigtig god investering for hele arbejdspladsen.

Bolighjælp

En virksomhed med lidt mere plads i økonomien, men ikke nok til at lave en reel lønforhøjelse, kan tilbyde eller hjælpe med at finde en bolig til medarbejderne. Det kan være en bolig, som virksomheden giver tilskud til eller simpelthen en venlig gestus og hjælp til nye medarbejdere, der leder efter et sted at bo. Ofte vil det naturligt nok være en bolig, der ligger tæt på arbejdspladsen. Det vil typisk være en rigtig god idé for mindre virksomheder, der ligger langt væk fra de store byer, så det bliver svært at pendle for medarbejderne.

Ved at tilbyde medarbejderne en bolig, tilbyder man dem også et alternativ til daglig pendling, der potentielt set kan være opslidende og give trætte medarbejdere, der bruger lang tid i enten bil eller offentlig transport. Tid og energi, som de med en bolig tæt på arbejdspladsens lokation ville kunne bruge på at udføre et godt stykke arbejde.

Leave A Reply

Your email address will not be published.